Úvodní stránka

Dovolujeme si Vám
nabídnout produkty z našeho
dětského hudebního vydavatelství

 

 

Tituly jsou zpracovány především pro pohybovou a estetickou
výchovu dětí předškolního věku, ale jsou určeny i dětem na základních a
dalších školách (MŠ, 1.stupeň ZŠ, ZUŠ, DDM, SVČ a další).

Jsou zpracovány tak, že zaujmou i ty nejmenší z nás a formou
hry a zábavy si nejen procvičí své tělo, ale mnoho se naučí.
 
Dalším zaměřením našeho vydavatelství jsou CD tituly pro
děti dyslektické, tituly se zpracováním grafomotoriky,
tituly logopedické, besídkové tituly, relaxační hudba,
tituly pro samostatnou výuku hudby a o hudbě jako takové.

Další tituly jsou zaměřené na pohádkové vyprávění, ale i
k aktivnímu pohybu s choreografií a popisem, notovým zápisem
u písniček, besídkových titulů, hudebních pohádek a muzikálků a další.

Nabízíme i tituly, které jsou vhodné pro celou rodinu a přinesou
Vám příjemné chvíle při jejich poslechu.

 

http://fildahv.sweb.cz/O/Taktovka.png

V hudebním vydavatelství FILDA si můžete objednat i hudbu i aranžmá všech hudebních žánrů na zakázku!

http://fildahv.sweb.cz/O/Piano.gif