Kontakt

 
 
Hudební vydavatelství
 
"FILDA"
 
&
Allegro studio recording
Prague
 
 
Slezská 899/40
 
Praha 2, Vinohrady
 
120 00
 
 
http://hvfilda2013.sweb.cz/o/KockyAnim.gif
   
 
 
 
TELEFON
+420 702 502 882
 
každý všední den od 8:00 do 18:00
OBJEDNÁVKY
+420 773 558 992
 
každý všední den od 8:00 do 18:00
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
Objednané tituly Vám zašleme poštou
 
s možností úhrady na fakturu,
 
(nebo přiloženou složenkou typu "A").
 
 
 
V objednávce prosím uvádějte:
 
celou fakturační adresu,
 
IČO a telefonické spojení.
 
 
 
Ke každé objednávce účtujeme

 poštovné a balné ve výši 150,-Kč

EMS do 24 hodin.

 
Daňový doklad obdržíte spolu se zásilkou.
 
 
 
GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

Informace pro návštěvníky:

Na našich webových stránkách nenaleznete žádné reklamy, neukládáme o vás žádné informace, nechceme po vás žádnou registraci ani poplatky. Udělejte si čas a v klidu si prohlížejte náš katalog i s hudebními ukázkami třeba u šálku kávy.

Informace pro zákazníky:

Podle nařízení GDPR počínaje dnem 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly. Tato nová pravidla vychází z evropské legislativy, konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“). Vedle Nařízení budou platit další speciální předpisy na ochranu osobních údajů.

Abychom mohli vaši objednávku zboží realizovat je potřeba, abyste nám poskytli k tomuto účelu vaše osobní údaje, tj. jméno, soukromou adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Dále vaše osobní údaje, tj. jméno a adresa, popř. telefonní číslo, mohou být předány přepravním a zasilatelským společnostem a účetní.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů z titulu zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy a že je v celém rozsahu přijímáte.

Současně se zavazujeme plnit povinnost zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje tak, jak nám ukládají některé právní předpisy (např. uchovávání dat pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10let od jejich poskytnutí. Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na emailu.

                                                            HVF & Allegro studio recording Prague

 
 
 
 
 
Děkujeme za objednávky